Wie we zijn

NHG-check.nl is een initiatief van Vitréus Financiële Diensten. Door de verhoging van de NHG-grens komen meer mensen in aanmerking voor Nationale Hypotheek Garantie.

Door onze adviseurs wordt beoordeeld of er voor u ook mogelijkheden zijn. Afhankelijk van de resultaten van ons onderzoek brengen wij een advies uit. U kunt er dan voor kiezen om dit advies op te volgen bij ons of bij uw eigen financieel adviseur.

Omdat onze adviseurs tegen een vaste vergoeding werken weet u zeker dat het advies onafhankelijk en transparant is.